Center for Image and Vision Science
  Faculty
Zhu, Song-Chun Yuille, Alan Wu, Yingnian
Professor of Statistics and
Computer Science
Professor of Statistics, Psychology
and Computer Science
Professor of Statistics
  Postdoc and Visiting Scholars
   
He, Xuming Wu, Shuang    
  Graduate Students
Hu, Wenze Rothrock, Brandon Si, Zhangzhang Wu, Tianfu
 
Yao, Zhenyu (Benjamin) Ye, Xingyao Zhao, Mingtian  
  Previous Members
Bahrami, Siavosh Barbu, Adrian Cai, Yizheng Chen, Hong
The Goldman Sachs Group, Inc. Assistant Professor of Statistics,
Florida State University
Microsoft Corp. Brion Inc.
Chen, Xiang-Rong (Alex) Corso, Jason Dubinskiy, Aleksandr Gong, Haifeng
Tyzx Inc. Assistant Professor of CSE,
SUNY Buffalo
IO Interactive Postdoctoral Associate, UPEN
 
Guo, Cheng-en Han, Feng Kokkinos, Iasonas Li, Jinhui (Justin)
  Sarnoff Corp. Assistant Professor of Applied Mathematics, Ecole Centrale Paris Johnson & Johnson
Lin, Liang Liu, Ziqiang Lu, Hongjing Maciuca, Romeo
  Barclays Bank PLC. Assistant Professor of Psychology, UCLA Genetech Inc.
Pan, Gang Porway, Jacob Sharon, Eitan Shi, Kent
Associate Professor of CS,
Zhejiang University
  Assistant Professor of EE,
Israel Institute of Technology
Yahoo! Inc.
Wang, Yizhou
Assistant Professor of Neurology and CS, UCLA
Professor of EECS,
Peking University
   
Xue, Jianru Zheng, Ming Zheng, Songfeng Zhu, Long (Leo)
Professor of AI and Robotics,
Xi'an Jiaotong University
Assistant Professor of Math,
Missouri State University
Postdoctoral Associate, MIT
 Address: 8145 Math Sciences Bldg.                   Telephone: 310-206-7721